Flip book element

Kệ Hoa Hồng Đỏ Lan Mokara
Khai Trương Rực Rỡ

1,500,000

Kệ Hoa Hồng Đỏ Lan Mokara

Phù hợp: Chúc mừng khai trương, sinh nhật

 • Hoa Hồng Đỏ
 • Hoa Lan Mokara
 • Hoa Lan Bò Cạp
 • Hoa Đồng Tiền
 • Phụ Kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

 

Mã: 3774 Danh mục:
Đọc tiếp

Giỏ Hoa Đồng Tiền Khai Trương
May Mắn Ngọt Ngào

480,000

Giỏ Hoa Đồng Tiền Khai Trương

Phù hợp: Sinh Nhật, Khai trương

 • Hoa Đồng Tiền Nhí Đỏ / Vàng / Hồng
 • Cỏ Đồng Tiền
 • Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Giỏ Hoa Hồng Đỏ Môn Trắng
Chúc Mừng Ngọt ngào

350,000

Giỏ Hoa Hồng Đỏ Môn Trắng:

Phù hợp:Sinh Nhật, Khai trương

 • Hoa hồng đỏ
 • Hoa môn trắng
 • Cúc Calimero tím
 • Hoa Tana
 • Phụ Kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Mã: 3770 Danh mục:
Đọc tiếp

Lẵng Hoa Hồng Kỷ Niệm
Hoa Hồng Kem Dâu

750,000

Lẵng Hoa Hồng Kỷ Niệm Hồng Kem Dâu:

Phù hợp: Hoa kỷ niệm, hoa sinh nhật

 • Hoa hồng kem dâu
 • Hoa đồng tiền nhí
 • Cúc Calimero tím
 • Lá Bạc
 • Phụ Kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Mã: 3746 Danh mục:
Đọc tiếp

Hộp Hoa Cúc Mẫu Đơn Xanh Dương

700,000

Hộp Hoa Cúc Mẫu Đơn Xanh Dương:

Phù hợp: Chúc mừng khai trương

 • Hoa Cúc Mẫu Đơn Xanh Dương
 • Hoa Voal nhập
 • Lá Bạc
 • Phụ Kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Hộp Hoa Lan Mokara
Khai Trương Thịnh Vượng

480,000

Hộp Hoa Lan Mokara:

 • Hoa Lan Mokara
 • Đồng tiền vàng
 • Hoa hồng kem cam
 • Phụ Kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Mã: 3743 Danh mục:
Đọc tiếp

Giỏ Hoa Hồng Lạc Thần
Mừng Sinh Nhật Mẹ

600,000

Giỏ Hoa Hồng Lạc Thần

Phù hợp: Sinh nhật, khai trương, kỷ niệm

 • Hoa Hồng Lạc Thần
 • Cúc Nhật
 • Cát Tường
 • Phụ Kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Giỏ Hoa Hồng Cam Cát Tường
Khai Trương Hạnh Phúc

580,000

Giỏ Hoa Hồng Cam Cát Tường Sinh Nhật

Phù hợp: Sinh nhật

 • Hoa Hồng Kem Cam
 • Cát Tường
 • Calimero Cam
 • Phụ Kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.