Flip book element

Bó Hoa Hồng Kem Dâu Quyến Rũ
Black Smooth.

400,000

Sản phẩm: Bó Hoa Hồng Kem Dâu Quyến Rũ

 • Hoa Hồng Kem Dâu
 • Lá và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Bó Hoa Cam Spirit Cát Tường
Màu Sắc Tươi Trẻ

600,000

Sản phẩm: Bó Hoa Cam Spirit Cát Tường

 • Hoa Hồng Cam Spirit
 • Hoa Cát Tường
 • Cỏ hoặc Sao Tím
 • Lá và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Mã: 4705 Danh mục: ,
Đọc tiếp

Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn Đỏ 3 Bông
Ngọt Ngào

350,000

Sản phẩm: Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn Đỏ 3 Bông

 • Hoa Thạch Thảo Trắng
 • Cỏ hoặc Sao Tím
 • Lá và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Bó Hoa Hướng Dương Sao Tím
Thăng Hoa Sự Nghiệp

400,000

Sản phẩm: Bó Hoa Hướng Dương Sao Tím

 • Hoa Hướng Dương
 • Hoa sao tím
 • Lá và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Bó Hoa Hướng Dương Baby Trắng
Ánh Dương Thành Công

250,000

Sản phẩm: Bó Hoa Hướng Dương Baby Trắng

 • Hoa Hướng Dương
 • Hoa Baby trắng
 • Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Bó Hoa Hồng Kem Dâu Ping Pong
Mãi Thương

550,000

Sản phẩm: Bó Hoa Hồng Kem Dâu Ping Pong

 • Hoa Hồng Kem Dâu
 • Hoa Cúc Ping Pong
 • Lá Bạc
 • Lá và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Bó Hoa Thạch Thảo Trắng
Dịu Dàng

230,000

Sản phẩm: Bó Hoa Thạch Thảo Trắng

 • Hoa Thạch Thảo Trắng
 • Cỏ hoặc Sao Tím
 • Lá và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Mã: 4686 Danh mục: ,
Đọc tiếp

Bó Hoa Hồng Cam Spirit GreenGold
Sang Trọng

650,000

Sản phẩm: Bó Hoa Hồng Cam Spirit GreenGold

 • Hoa Hồng Cam Spirit
 • Lá Gold và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước 04 Tiếng để chuẩn bị Hoa Tươi theo màu tốt nhất cho bạn, Hoa phụ có thể thay đổi theo Mùa vụ. Vườn Hoa Tươi đảm bảo phong cách cắm, tone màu sắc. Nếu có thay đổi về Hoa phụ sẽ được thông báo đến Quý khách hàng xác nhận trước khi cắm.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.