Giỏ hoa sinh nhật Hồng Cam
Và cúc Ping Pong

500,000

Phù hợp: Chúc mừng sinh nhật, khai trương

  • Hoa Hồng cam
  • Hoa Cát tường
  • Hoa cúc Ping Pong
  • Lá bạc và phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước tối thiểu 06 tiếng để được phục vụ tốt nhất. Màu hoa có thể thay đổi theo vụ mùa và thị trường. Các thông tin thay đổi sẽ được cập nhật trước và xác nhận từ Quý khách hàng.

error: Content is protected !!