Lẵng Hoa Hồng Ecuador Coral Reef
Sinh nhật

2,000,000 1,750,000

Phù hợp: Khai trương, chúc mừng

  • Hoa Hồng Ecuador Coral Reef
  • Hoa Phi Yến Trắng
  • Hoa Green Wicky
  • Lá và Phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước tối thiểu 04 tiếng để được phục vụ tốt nhất. Màu hoa có thể thay đổi theo vụ mùa và thị trường. Các thông tin thay đổi sẽ được cập nhật trước và xác nhận từ Quý khách hàng.

error: Content is protected !!