Kệ Hoa Đồng Tiền Khai Trương
Như Ý

800,000

Sản phẩm: Kệ hoa khai trương tông vàng

  • Hoa đồng tiền
  • Lá và phụ kiện

(*) Đơn hàng cần đặt trước tối thiểu 04 tiếng để được phục vụ tốt nhất. Màu hoa có thể thay đổi theo vụ mùa và thị trường. Các thông tin thay đổi sẽ được cập nhật trước và xác nhận từ Quý khách hàng.

error: Content is protected !!